T.S Nguyễn Công Phú
Chủ tịch hội đồng quản trị

Tiến sĩ cơ học đất và công trình ngầm tại Paris
Hơn 40 năm kinh nghiệm.
Các vai trò từng đảm nhiệm:
– Phó chủ tịch tập đoàn Apave
– Tổng giám đốc công ty Apave Châu Á – Thái Bình Dương

Trần Cảnh Tuệ
Tổng giám đốc

Kỹ sư xây dựng
Hơn 15 năm kinh nghiệm
Các vai trò từng đảm nhiệm:
– Giám đốc điều hành
– Giám đốc thương mại

Nguyễn Minh Thông
Phó Tổng giám đốc

Kỹ sư xây dựng
Hơn 20 năm kinh nghiệm
Các vai trò từng đảm nhiệm:
– Giám đốc tác nghiệp
– Tư vấn Giám sát trưởng

Nguyễn Thị Na Ly
Ban kiểm soát

Quản trị kinh doanh
Hơn 10 năm kinh nghiệm
Các vai trò từng đảm nhiệm:
– Giám đốc điều hành