KHI BẮT ĐẦU

  • Phải có sự thống nhất, đồng thuận của các bên liên quan về cách thức triển khai.

KHI TRIỂN KHAI

  • Phải tuân thủ theo các cam kết đã được thống nhất ban đầu
  • Mọi thay đổi ảnh hưởng đến Dự án phải được làm rõ, thống nhất của các bên liên quan trước khi thực hiện.

KHI KẾT THÚC

  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận ban đầu
  • Đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan

ỨNG XỬ VỚI ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG

  • Thân thiện, lịch sự, nhiệt tình chủ động và chuyên nghiệp trong mọi tình huống, với tất cả đối tác, khách hàng.
  • Đặt lọi ích của đối tác, khách hàng lên hàng đầu, tíhc cực xây dựng mối quan hệ
  • Khi đối tác khách hàng phàn nàn không tự ái hoặc tỏ ra khó chịu, bất mãn mà phải lắng nghe khắc phục nhanh & tối ưu
  • Vận dụng linh hoạt các giá trị cốt lõi của CICCONS để đem đến những giá trị tối ưu nhất
  • Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của tập thể công ty