Tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt là công trình để lại dấu ấn của nước Pháp đối với Việt Nam cách đây hơn 100 năm. Việc khôi phục lại tuyến đường sắt này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Vào ngày 23/04/2022, tập đoàn du lịch Crystal Bay và 2 đối tác là Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC) và Công ty CP Giải pháp Kinh doanh Corex (Corex) đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm khôi phục lại công trình lịch sử này.

Điều đặc biệt trong dự án lần này, có sự tham gia hỗ trợ tư vấn của công ty MaP3, một đơn vị tư vấn hàng đầu của Tổng công ty đường sắt Pháp. CICCONS, trong khuôn khổ dự án này, đã được đơn vị tư vấn MaP3 tin tưởng và triển khai một phần của dự án.

CICCONS tin tưởng rằng với sự lãnh đạo đúng đắn của chủ đầu tư cũng như các đơn vị tư vấn, công trình lịch sử này sẽ thành công tốt đẹp.